แฟชั่นดีไซน์ โดย noyshop.com

วันแต่งงาน

นางสงกรานต์หลวงพระบาง

แต่งงาน

แต่งงานที่หลวงพระบาง

ทะเบียนสมรสจดรับรองที่บางรักทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสนามบินเวียงจัน  สนามบินวัดไต สายการบินลาว นางขันทะลี พันทะวง เจ้าสาวที่สนามบิน การต้อนรับที่สนามบินหลวงพระบาง การต้อนรับที่สนามบินหลวงพระบาง การต้อนรับที่สนามบินหลวงพระบาง 3 วัดเซียงทอง วัดเชียงทอง หน้าโบสถ์วัดเชียงทอง ถ่ายรูปร่วมกับพ่อแม่ ที่โบสถ์วัดเซียงทอง ถ่ายรูปร่วมกับแขกที่หน้าโบสถ์วัดเซียงทอง ภายในโบสถ์วัดเซียงทอง ถ่ายร่วมกับแม่เฒ่าภายในโบสถ์วัดเซียงทอง 1 ถ่ายร่วมกับแม่เฒ่าภายในโบสถ์วัดเซียงทอง 2 ถ่ายร่วมกับมารดา และแม่เฒ่าภายในโบสถ์วัดเซียงทอง ถ่ายร่วมกับ น.พ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ภายในโบสถ์วัดเซียงทอง ภายในวิหารวัดเซียงทอง ภายในพระอุโบสถวัดเซียงทอง ประกอบพิธีภายในพระอุโบสถวัดเชียงทอง รอเวลาประกอบพิธี การประกอบพิธีภายในพระอุโบสถวัดเซียงทอง ถวายดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์สวดมนต์ให้พร ดร.วีระพงษ์ รามางกูร เป็นเจ้าภาพในพิธีภายในพระอุโบสถวัดเซียงทอง พระสงฆ์พระพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ภายในพระอุโบสถวัดเซียงทอง พระสงฆ์สวดมนต์ให้พร ถวายดอกไม้ธูปเทียนให้กับพระสงฆ์ พิธีภายในโบสถ์วัดเซียงทอง พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาว งานอุ่นดอง กลางคืนก่อนวันแต่งงาน บรรยากาศภายในงานอุ่นดอง ต้อนรับแขกที่มาในงานอุ่นดอง ขบวนขันหมากมาถึง มีท้าวสมศักดิ์ พันทะวง มาล้างเท้าเจ้าบ่าว ก่อนไปผ่านประตูเงินประตูทอง พิธีบายศรีสู่ขวัญแต่งงาน  และสมมาผู้ใหญ่ หรือการขอขมาผู้ใหญ่ สมมาผู้ใหญ่ บายศรีสู่ขวัญแต่งงาน โดยหมอพรมาทำพิธีให้ หมอพรผู้สายฝ้ายมงคลให้คู่บ่าวสาว แขกผู้มีเกียรติผูกสายฝ้ายมงคลให้กับคู่บ่าวสาว หมอพรกำลังให้พร หมอพรกล่าวคำให้พร ส่งตัวคู่บ่าวสาวเข้าหอ เจ้าสาวลาว รอต้อนรับแขกที่มาในงาน น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล กับนางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล ถ่ายรูปร่วมกับหมู่ญาติ ให้การต้อนรับแขกที่มาในงาน น.พ.วราศักดิ์ ไกรฤกษ์ กับแขกที่มาในงาน บรรยากาศภายหลังพิธีบายศรีสู่ขวัญแต่งงานที่หลวงพระบาง งานเลี้ยงฉลองการแต่งงานในเวลากลางคืน รอต้อนรับแขกที่มาในงานกลางคืน ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก 1 ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก 2 ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก  และ  คุณหมอ วราศักดิ์ ไกรฤกษ์ ถ่ายรูปร่วมกับ พ.ต.โชคดี ธรรมสโรช และภรรยา ถ่ายรูปร่วมกับ แจ๊ค และภรรยา ถ่ายรูปร่วมกับ คุณหมอ สุรสิทธิ์ อัศดามงคล  สิทธิมนัส ณ. ระนอง ถ่ายรูปร่วมกับ อาจารย์ไก่ ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก 3 ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก 4 ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก 5 ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก 6 ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรอรับแขก 7 พิธีกล่าวให้พรในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในเวลากลางคืน 1 สุกสันวันวิวา วะลุด ไวทะยากุน ขันทะลี พันทะวง ถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ บรรยากาศภายในโรงแซก ที่ใช้จัดงานฉลองงานมงคลสมรส เปิดแชมเปญฉลองในงานแต่งงาน เปิดแชมเปญฉลองในงานมงคลสมรส ผู้ใหญ่กล่าวให้พรเป็นการส่วนตัว 1 ดร.วีระพงษ์ รามางกูร  อาจารย์ลดาวัลย์ รามางกูร เจ้าเมืองหลวงพระบาง ร่วมแสดงความยินดี ผู้ใหญ่กล่าวให้พรเป็นการส่วนตัว 2 ถ่ายรูปร่วมกับเพื่อน ๆ ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จพิธี บรรยากาศหลังเสร็จพิธีร่วมแสดงความยินดี