แฟชั่นดีไซน์ โดย noyshop.com

ประเทศลาว

นางสงกรานต์หลวงพระบาง

ประเทศลาว

วังเวียง หลวงพระบาง

เดินทางจากตลาดเช้าไปวังเวียง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

แม่น้ำซอง

เมืองวังเวียง

สนามบินวังเวียง

เดินทางกลับเวียงจัน

นางขันธรี ไวทยกุล และนางบุญมี คำพน

นางขันธรี ไวทยกุล และนางบุนมี คำพน

กี่ทอผ้าแบบชาวบ้าน

ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

เรือนไม้แบบชาวบ้าน

น้ำใสไหลเย็น

ไม้ซุงที่เตรียมล่องตามน้ำ

มาเที่ยวกัน

เอายารักษาโรค หนังสือ ขนม ข้าวของเครื่องใช้มาแจกเด็ก และชาวบ้านนางสังขาร นางสังขาร นางสังขาร สนามบินหลวงพระบาง การบินลาว สนามบินหลวงพระบาง