แฟชั่นดีไซน์ โดย noyshop.com

วัยเด็ก

นางสงกรานต์หลวงพระบาง

วัยเด็ก

ประสบการณ์วัยเด็ก

Luangprabang นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง ปี 1994 พ.ศ.2537 ประเพณีสงกรานต์ขบวนแห่นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พ.ศ.2537 นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พ.ศ.2537 และรองนางงาม นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พ.ศ.2537 และรองนางงามมาไหว้พระธาตุ นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางกับรองนางงามปี 1994 พุทธศักราช 2537 นางสังขารเมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง ปี 1994 พุทธศักราช 2537 นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง ปี 1994 พุทธศักราช 2537 สงฆ์น้ำพระวัดเซียงทอง นางสังขารเมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง มาไหว้พระธาตุก่อนที่จะเริ่มขบวนแห่นางสังขารปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัดตัดสินการประกวดนางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 คืนวัดประกวดนางสังขาร นางขันทะลี พันทะวง บ้านคีลี เมืองหลวงพระบางส่งเข้าประกวด นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 คืนวัดประกวดนางสังขารกับขันรางวัล นางขันทะลี พันทะวง แต่งตัวเพื่อเตรียมเข้าขบวนแห่นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 ไปร่วมสงฆ์น้ำพระบางที่วัดใหม่เมืองหลวงพระบาง นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 ในพิธีสงฆ์น้ำพระบาง ที่วัดใหม่ เมืองหลวงพระบาง งานสงฆ์น้ำพระบาง ที่วัดใหม่ เมืองหลวงพระบาง นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 สงฆ์น้ำพระบาง ที่วัดใหม่ เมืองหลวงพระบาง นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 ก่อนหน้านี้เคยไปร่วมขบวนแห่ปีขี่ครุฑ Khanthaly Phanthavong khanthaly Vaidhayakul นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 หน้าวัดเซียงทอง เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก