เมนูแฟชั่นดีไซน์ โดย noyshop.com

ร่วมงานออกแบบเสื้อผ้า

นางสงกรานต์หลวงพระบาง

ร่วมงานกับน้อยช้อป

น้อบช้อปยินดีร่วมงานกับทุกท่าน ด้วยความจริงใจ

เราเปิดกว้างในการเจรจาการค้าอย่างไม่มีขอบเขต

ขันธรี ไวทยกุล เป็นสมาชิกกิฟฟารีนด้วย หมายเลข 11113888

email: fortuneguru@yahoo.com

โทรศัพท์: 088-885-4868